ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

⏩สทอ.⏪ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก.) สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

⏩สทอ.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ( [...]

13 มกราคม 2565 / 11:18 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทอ.⏪ _________________ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทอ.⏪ _________________ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโ [...]

13 มกราคม 2565 / 10:53 น.

⏩สทอ.⏪ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12 มกราคม 2565 / 16:37 น.

📣📣📣สทอ. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทอผ้าให้แก่วิทยากรงานศิลปาชีพฯ ตามโครงการเสริมสมรรถนะวิทยากรงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านของพ่อเขาหินซ้อน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ …. 📌📌📌

11 มกราคม 2565 / 16:04 น.