ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

IMG_6735-800x450.jpg

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน จัดประชุมเสริมความรู้ พร้อมแก้หนี้ แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 54 แห่ง 49 จังหวัด

08 กันยายน 2564 / 19:24 น.