ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

“สทอ. รวมใจน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19”

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (สทอ.) ได้ร่วมรณรงค์ [...]

27 กรกฎาคม 2564 / 16:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เดินหน้าประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙

พช.เดินหน้าประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง [...]

16 กรกฎาคม 2564 / 15:27 น.

เดินหน้าไม่หยุด!!! “สทอ.” เสริมเกาะเหล็ก กรณีเกิดข้อร้องเรียนหรือกรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานกองทุนชุมชน ต้องทำอย่างไร? เต็มเติมองค์ความรู้ พร้อมเดินหน้าเคียงคู่เจ้าหน้าที่กองทุนชุมชน

25 มิถุนายน 2564 / 17:47 น.