ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ป.ป.ท. เปิดช่องทางใหม่เพื่อให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

หากพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งง่าย ๆ [...]

25 พฤศจิกายน 2565 / 21:38 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออ [...]

26 กันยายน 2565 / 10:41 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 กันยายน 2565 / 12:13 น.