ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

⏩⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

18 กุมภาพันธ์ 2564 / 15:29 น.