⏩สทอ.⏪ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก.) สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

⏩สทอ.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ( […]

สทอ.⏪ _________________ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทอ.⏪ _________________ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโ […]

สทอ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์

สทอ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน […]

⏩สทอ.⏪ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

⏩สทอ.⏪ _________________ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ […]

พช.เขาหินซ้อน…จัดแสดงและสาธิตงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริแก่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 🌹 🌈🌈

พช.เขาหินซ้อน…จัดแสดงและสาธิตงานศิลปาชีพตามแนวพระ […]

📣📣📣สทอ. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทอผ้าให้แก่วิทยากรงานศิลปาชีพฯ ตามโครงการเสริมสมรรถนะวิทยากรงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านของพ่อเขาหินซ้อน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ …. 📌📌📌

📣📣📣สทอ. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทอผ้าให้แ […]

📣📣📣สทอ. ออกติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม2565 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี🎉🎉

📣📣📣สทอ. ออกติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา […]

สทอ.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก.) หนุนเสริมกองทุนชุมชนแก้หนี้ครัวเรือน

สทอ.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศ […]