สทอ. ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สทอ. ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่ม […]

สทอ. ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สทอ. ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ […]

🚩 สทอ. ผนึกกำลัง พช.ภาคกลาง ขับเคลื่อนงานทุนชุมชน โดยจัดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชน เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🚩 สทอ. ผนึกกำลัง พช.ภาคกลาง ขับเคลื่อนงานทุนชุมชน โดยจั […]

📣📣📣สทอ.รวมผลคนกองทุนชุมชน ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

📣📣📣สทอ.รวมผลคนกองทุนชุมชน ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ […]

ป.ป.ท. เปิดช่องทางใหม่เพื่อให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

หากพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งง่าย ๆ […]

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออ […]

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออ […]

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระ […]

🌈พช.เขาหินซ้อน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๖๕

🏕พช.เขาหินซ้อน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษากา […]