สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน จัดประชุมเสริมความรู้ พร้อมแก้หนี้ แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 54 แห่ง 49 จังหวัด

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ให้ความสำคัญกับการแก […]

📢❤️ สทอ. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตโครงการ WE STRONG : สร้างสังคม สทอ. ต่อต้านการทุจริต ❤️

📢❤️ สทอ. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันต่อต้านการทุ […]

สทอ. เสริมพลัง นายทหารนักพัฒนา ให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน”

สทอ. เสริมพลัง นายทหารนักพัฒนา ให้ความรู้ทางวิชาการในหั […]

“สทอ. รวมใจน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19”

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (สทอ.) ได้ร่วมรณรงค์ […]

พช.เดินหน้าประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙

พช.เดินหน้าประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง […]