สื่อประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยสิงห์

ม.1 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านวังเย็น


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองแวงเรือ


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองคล้า

จังหวัดเพชรบูรณ์


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองคล้า

จ.เพชรบูรณ์


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเขาดินสอ

จังหวัดกาญจนบุรี


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านหนองมะจับ

ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองเม็ก

ม.9 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุ่งยาง

ต.ทุ่งยาง จ.ตรัง


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโรงวัว

หมู่ 8 ต เสือโฮก อ เมืองชัยนาท จ ชัยนาท


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไอร์เจียะ

จ.นราธิวาส


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเเก่งทุ่ง

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ปี 2564

บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว


กองทุนชุมชนบ้านแก่งทุ่ง หมู่ 4

ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำซับ

หมู่ 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน


แนวทางการดำเนินงาน


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน


กองทุนชุมชน กองทุนคุณธรรม

(สื่อเผยแพร่)


MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชนผู้ชาย

เรืออากาศตรี วีรยุทธิ์ นานข้า


MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้หญิง


Teaser MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ผู้ชาย


Teaser MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ผู้หญิง

ชุดวีดีทัศน์เชิงสารคดี "สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน" ประจำปี 2560 (Ep 1 - 8)


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.1 บ้านชากไทย จ.จันทบุรี


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.2 บ้านกุดแข้ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.3 บ้านยางกระเดา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.4 พลิกฟื้นบ้านดอนตะโหนด จ.สิงห์บุรี


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.5 บ้านสันป่าไหน่ อำเภอฝาง เชียงใหม่


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.6 บ้านโป่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.7 บ้านทุ่งปลิง จ.สงขลา


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.8 ประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

งานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ


โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ - ปฐมบท


โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จ.จันทบุรี


โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จ.สกลนคร


โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา


โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ เชียงใหม่


โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จ.นราธิวาส


โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จ เพชรบุรี


โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา

ต่อยอด" เพื่อพัฒนาชุมชน - กรมการพัฒนาชุมชน


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านดอนใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา3 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านกระเจา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านกระเจา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (10นาที)

งานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน


เวทีเสวนา ในหัวข้อ

“ความสำเร็จของการดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” (ภาคบ่าย)


เวทีเสวนาหัวข้อ “48 ปี

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจากปัจจุบันสู่อนาคต (ภาคเช้า)


ครบรอบ 48 ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสระยายชี


เพลงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านห้วยหิน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านสระยายชี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(สื่อเผยแพร่)

กรมพัฒนาชุมชน "ดันเกมประชารัฐ"

ปั้นศูนย์สาธิตตลาดต้นแบบ 4 ภาค (ข่าว)


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านดอนคา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน


การบริหารจัดการทุนชุมชน

บ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี


การบริหารจัดการทุนชุมชน

(สื่อเผยแพร่)

(Visited 1 times, 1 visits today)