โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ได้แก่ สภากาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กอ.รมน.โรงพยาบาลตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศในเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปส. ทั้ง9 เขต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธี ประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาคโลหิต จึงขอเชิญชวน ประชาชน ภาคีทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนเมษายน -ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน

ภาพจาก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)