พช.เขาหินซ้อน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าทัศนศึกษาในฐานการเรียนรู้งานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ

271489.jpg

 พช.เขาหินซ้อน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าทัศนศึกษาในฐานการเรียนรู้งานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ⏲️เวลา ๑๐.๓๐ น. ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👧‍👧คณะข้าราชการจากสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทราและบุคลากรในเครือข่าย รวม ๒๕ คน ที่ไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้งานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริประเภทงานหัตกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ส่วนงารดำเนินการ จำนวน ๕ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 👉๑)ฐานบ้านเศรษฐกิจพอเพียง👉 ๒)ฐานการจักสานเส้นใยจากพืช 👉๓)ฐานการทอผ้า 👉๔)ฐานการเดินเส้นทอง 👉๕)ฐานการตีเหล็ก โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และวิทยากรประจำส่วนงานฯ ให้การต้อนรับและ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานในแต่ละฐานการเรียนรู้งานศิลปาชีพ ให้ได้รับทราบ ซึ่งคณะผู้เข้าเยี่ยมชมที่สนใจฐานใดสามารถ สอบถามและลงมือทดลองฝึกหัดได้ทุกฐานการเรียนรู้ เพื่อเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจได้ต่อ

271487-300x225.jpg

271488-300x225.jpg

271482-300x225.jpg

271483-300x225.jpg

271484-300x225.jpg

271485-300x225.jpg

271503-300x225.jpg

ไป…สืบสานงานศิลปาชีพ ณ บ้านพ่อ/// 🏠พช.เขาหินซ้อน 📣รายงาน ### ภาพ/ข่าว
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)