⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] ส่งเสริมการปลูกพืช ปลูกผักปลอดภัย

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
ส่งเสริมการปลูกพืช ปลูกผักปลอดภัย
………………………………….
⏩⏩ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม โดยส่วนงานพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผัก ภายใต้แนวคิด “ปลูกผักยังไง…ให้ได้ใจคนกิน” ในการนี้ส่วนงานฯ ได้นำต้นกล้าผักสวนครัวและผักบุ้งจีนไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ประสงค์จะรับต้นกล้าและผัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถปลูกพืช ปลูกผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง
⏩ ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน…

(Visited 1 times, 1 visits today)