ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน(ระดับ ป.5) จากโรงเรียนศุภวิทย์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

⏩ สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน(ระดับ ป.5) จากโรงเรียนศุภวิทย์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
____________________________
⏩ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับแก่ คณะครู และนักเรียน (ระดับ ป.5) จากโรงเรียนศุภวิทย์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 95 คน ที่มาทัศนศึกษา เยี่ยมชมงานศิลปาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้า การทอเสื่อ การเขียนเส้นลายทอง การตีมีด และการจักสาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ในงานศิลปาชีพด้านต่างๆ #สืบสานงานศิลปาชีพ #พชเขาหินซ้อน #ChangeforGood
⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน⏪

 

(Visited 1 times, 1 visits today)