พช.ร่วมกับ สมาพันธ์ SME ไทย ขับเคลื่อน”ศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อสังคม”

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
________________
พช.ร่วมกับ สมาพันธ์ SME ไทย ขับเคลื่อน”ศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อสังคม”
———————————
⏩⏩ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ นายวิณัย สืบทรง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน ร่วมกับ ผู้แทนจากสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายนิวัฒน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษาฯ นายสมชัย บุดดา รองประธานฯ และนายอรุณศักดิ์ โอชารส คณะกรรมการฯ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และสมาพันธ์ SME ไทย โดยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดนำร่องในการใช้โมเดล “รวมกันซื้อ รวมกันขาย” ซึ่งมีศูนย์สาธิตฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 ศูนย์ฯ
——————————–
⏩⏩ น.ส.วริศรา โสภาค หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวลักษิกา เนียมจิตต์ ประธานคณะกรรมการฯเครือข่ายศูนย์สาธิตการตลาด ได้สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ทราบ
⏩ จากการประชุมฯ มีแผนการขับเคลื่อนตาม MOU ดังนี้
– ส่งเสริมองค์ความรู้ และการพัฒนาผลผลิต บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ จากชุมชน โดยมีจุดนำร่องที่ศูนย์สาธิตฯ บ้านนาโพธิ์ อ.กันทรลักษ์
– ศูนย์สาธิตฯ รวบรวมผลผลิตของชุมชน ส่งต่อให้กับ สมาพันธ์ SME ไทย โดยมีจุดนำร่องที่ ศูนย์สาธิตฯ บ้านส้มป่อย อ.ราษีไศล เพื่อจำหน่ายตลาดภายนอก
– สมาพันธ์ SME ไทย จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตของชุมชน และการบริหารจัดการ ของศูนย์สาธิตฯ
– รวมกันซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายใหญ่ ได้แก่ ร้านส่องแสง อำเภอขุขันธ์ และห้างแมคโคร

⏩⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)