กอช. เดินหน้าจัดกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 ครั้งที่ 2

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
กอช. เดินหน้าจัดกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 ครั้งที่ 2
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
▶️วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนได้มอบหมายให้ นายวิณัย สืบทรง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน และ นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเป็นประธานในพิธี
▶️ บรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ โดย นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ และกล่าวเปิดงานโดยประธานในพิธี
▶️จากนั้น เป็นการเริ่มกิจกรรมจับรางวัลทองคำของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยรางวัลชุดที่ 1 ได้แก่ทองคำจำนวน 53 รางวัล รางวัลชุดที่ 2 ได้แก่ สลากออมสินพิเศษจำนวน 250 รางวัล รางวัลชุดที่ 3 ได้แก่ รางวัลสมนาคุณพิเศษ จากธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และปิดท้ายด้วยการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมฯ ผ่าน Facebook กอช. และสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.nsf.or.th และ Facebook กอช.

(Visited 1 times, 1 visits today)