⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] ครบรอบ 10 ปี สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
ครบรอบ 10 ปี สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
••••••••••••••••••••••••••••

วันที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น.ณ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ทุกคน นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๐ ปี ในการก่อตั้งสำนักฯ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ถวายภัตราหาร ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และสถานที่ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยดี

(Visited 1 times, 1 visits today)