สทอ. รวมพลัง ช่วยสังคม กับ โครงการ “สทอ. ช่วยเพื่อน (มนุษย์) ต่อ ไม่รอแล้วนะ”

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
สทอ. รวมพลัง ช่วยสังคม กับ โครงการ
“สทอ. ช่วยเพื่อน (มนุษย์) ต่อ ไม่รอแล้วนะ”
——————————
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กำหนดดำเนินโครงการ “สทอ. ช่วยเพื่อน (มนุษย์) ต่อ ไม่รอแล้วนะ” โดยเชิญชวน ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของ ดังนี้
1. ร่วมบริจาคถุงผ้า กระเป๋าโครงการ/อบรม ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับใส่ยารักษาโรคให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ
2. ร่วมบริจาคยารักษาโรคที่ยังทานไม่หมด (งดยาน้ำ) มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนสภาพ เพื่อส่งต่อให้ รพ.อุ้งผาง จ.ตาก
3. ร่วมบริจาคเครื่องอาบน้ำ สบู่ ยาสระผม หรือเครื่องอาบน้ำที่ได้รับแจกตามโรงแรมที่พัก มอบให้กับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยผู้ยากไร้
4. ร่วมบริจาคเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อส่งต่อ สำหรับตกแต่งหน้าผู้เสียชีวิต
*** ปัจจัย 4 อื่นๆที่สภาพดีพร้อมใช้งาน***
ทั้งนี้ ผู้สนใจที่สามารถบริจาคได้ที่ มุมรับบริจาคหน้าสำนักพัฒนาทุนฯ หรือสามารถให้ขึ้นไปรับสิ่งของจากท่านได้ โทร 02 1416103

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จะนำส่งมอบต่อยังโรงพยาบาลต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)