สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ >>> ก้าวใหม่ศูนย์สาธิตการตลาด

ก้าวใหม่ศูนย์สาธิตการตลาด  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายธง […]

ถ่ายทำวีดีทัศน์การดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 6 ตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

7 พ.ค.2560 นายธงชัย  บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน […]

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนติดตามสนับสนุนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จ.พิจิตร

วันที่ 19 เมษายน 2560 ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเง […]

ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิ […]