สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ >>> ก้าวใหม่ศูนย์สาธิตการตลาด

ก้าวใหม่ศูนย์สาธิตการตลาด  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายธง […]

ถ่ายทำวีดีทัศน์การดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 6 ตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

7 พ.ค.2560 นายธงชัย  บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน […]