การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช […]

ส่วนงานพช. ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ออกบูทแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกจากงานศิลปาชีพ ในงานมหกรรมเครือข่ายคนรักแฝก 17 – 20 มิ.ย. 62 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กทม.

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช […]

การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช […]

การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช […]