โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้ ณ โรงแรม Asia Airport Hotel

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการ […]

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รณรงค์การจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด Big Cleaning Day และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัน “Clean Fin เสพติดความสะอาด” ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

[…]

ติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิตตามงบยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมประจำปี พ.ศ.2561

ติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิ […]