ส่วนงาน พช. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ลงพื้นที่ส่งเสริม สาธิตงานจักสานหญ้าแฝก เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงาน พช. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ลงพื้นที่ส่งเสริม สาธิตงานจักสานหญ้าแฝก เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
………………………………………………………
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นางวรุณยุพา นันตรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำทีม จนท.และวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ลงพื้นที่ส่งเสริม สาธิตงานจักสานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ให้กับชุมชน บ้านแหลมตะคร้อ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มชาวบ้านเป็นอย่างดี และหลังจากฝึกปฏิบัติสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ต่อไป #พชเขาหินซ้อน #changeforgood

(Visited 1 times, 1 visits today)