จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาชุมชน” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาชุมชน” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
………………………………………….
▶️ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา “พัฒนาชุมชน” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งปีนี้ครบรอบ 57 ปี โดยไปจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 13 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับเป้าหมายกิจกรรมในวันนี้คือการช่วยกันตัดหญ้า กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษที่อาจทำอันตรายแก่เด็กนักเรียนได้ ทั้งนี้ขอขอบคุณ นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ #วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน #จิตอาสา #พชเขาหินซ้อนฯ
…………………………………………

(Visited 1 times, 1 visits today)