ส่วนงาน พช.ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงาน พช.ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
_________________________
วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ อาคารฝึกอบรมและหอพัก ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สาขา การทำศิลปะประดิษฐ์ (ต้นไม้มงคล) หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 สำหรับประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบและว่างงาน ในพื้นที่ชุมชนรอบศูนย์ฯ จำนวน 20 คน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและส่วนงานพัฒนาชุมชนฯ ที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ในพื้นที่ชุมชนรอบศูนย์ฯ​ และเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพของส่วนงานพัฒนาชุุมชนต่อไปฯ​
#พช. เขาหินซ้อน
………………………………………..

(Visited 1 times, 1 visits today)