สทอ.เร่งพัฒนาBig data กองทุนชุมชน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————————
สทอ.เร่งพัฒนาBig data กองทุนชุมชน
🗓วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทีมพัฒนาฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยมี อ.ธเนศพล ฤทธีภมร เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับ BIG DATA และเสนอแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักพัฒนาทุนฯ ประกอบไปด้วย กลุ่มออมทรัพย์ฯ กข.คจ. และศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยสรุปแล้ว Big data ประกอบไปด้วย 1) การ input ข้อมูล 2) การ update ข้อมูล 3)ระบบรายงาน 4) การวิเคราะห์
📍 ในการทำระบบ Big data ให้ครอบคลุมนั้นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นสามารถดำเนินงานได้ด้วยการทำฐานข้อมูลกองทุน ในส่วนที่เป็น Profile และ Activities บนฐานข้อมูลที่ทาง สทอ.มีอยู่ พร้อมกับการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม (Survey) ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ โดย อ.ธเนศพล จะนำเสนอโครงร่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในต้นสัปดาห์หน้า

(Visited 1 times, 1 visits today)