การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
▶️นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน ในสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล
เวลา 09.00-10.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนาการอำเภอในยุคของการเปลี่ยนแปลง”
เวลา 10.45-12.15 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนและ”ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ One plan”
เวลา 13.15-14.45 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระทรวงมหาดไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”
เวลา 15.00-16.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานพัฒนาชุมชนที่อยากเห็น”
เวลา 16.00-16.45 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงและประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่”
ณ ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)