ส่วนงาน พช. ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงาน พช. ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
——————————
วันที่ 12 สิงหาคม ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นางวรุณยุพา นันตรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี และหลังจากเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำบริเวณพื้นที่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ #ทรงพระเจริญ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)