ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสานปณิธานงานพ่อ”

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสานปณิธานงานพ่อ”
——————————————
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสานปณิธานงานพ่อ” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสวนของพ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยองคมนตรีพร้อมคณะได้ใช้โอกาสนี้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากหน่วยงานร่วม 13 หน่วยงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และในส่วนของหน่วยงานพัฒนาชุมชน ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการสาธิตการตีมีด การสอนทำผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก การเขียนเส้นลายทอง เป็นต้น​โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลการดำเนินงานของส่วนงานพช.​ สู่พื้นที่บริการรอบศูนย์​ฯ​ และวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้​ของส่วนงานพช.​ ร่วมสาธิตกิจกรรม​
———————————–

(Visited 1 times, 1 visits today)