สำนักพัฒนาทุนฯ​ เป็นตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคงและการรักษาความมั่นคง​สถาบันหลักของชาติ

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
สำนักพัฒนาทุนฯ​ เป็นตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคงและการรักษาความมั่นคง​สถาบันหลักของชาติ
••••••••••••••••••••••••••••••••••
▶️ วันที่ 6-7 สิงหาคม​ 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ นางสมร​ เพชรพรรณ​ ผู้ช่วยผอ.​ กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนางสาวปฏิญญา​ ปงหาญ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​สรุปผลโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคงและการรักษาความมั่นคง​สถาบันหลักของชาติ
จัดโดย​ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่​ 1​ กอ.รมน.​ ณ​ โรงแรมเดอะ​ เล็คกาซี่​ จังหวัดนนทบุรี​
⏩ วันแรก​ มีพิธีเปิด​ โดย​ พล.ท.กนก​ ภู่ม่วง​ ผอ.​ศปป.1​ กอ.รมน.​ เป็นประธาน​ และการบรรยายพิเศษ​จากวิทยากรจาก​สถาบันความมั่นคงแห่งชาติ​ (สมช.)​ และกระทรวงมหาดไทย​ เรื่อง​ แผนรองรับแผนแม่บท​ ภายใต้ยุทธศาสตร์​ชาติ​ ประเด็นด้านความมั่นคง​ฯ​ ช่วงบ่าย​ เป็นการบรรยายเรื่อง​ กอ.รมน.​กับการขับเคลื่อน​ยุทธศาสตร์​ชาติด้านความมั่นคง​ โดย​ รอง​ผอ.ศตส.กอ.รมน.​ และการใช้นวัตกรรม​ขับเคลื่อน​ยุทธศาสตร์​ชาติ​ โดย​ วช.​ แล้วมีการจัดเวทีเสวนาเรื่องการบูรณาการ​
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563 จากหน่วยงานราชการ​ที่เกี่ยวข้อง​ โดยมีผู้แทนจากกรม​การพัฒนา​ชุมชน​ร่วมเวทีด้วย
⏩ วันที่สอง​ เป็นการชี้แจงแผนงานโครงการของ​ กอ.รมน.​ และแบ่งกลุ่มสัมมนา​ โดยหน่วยงานราชการภายนอกได้ร่วมกันหารือแนวทางการบูรณาการ​แผนงานโครงการ​ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุม​ จากนั้นมีการแถลงผลการสัมมนาร่วมกันในภาพรวม​ และมอบหมายภารกิจ​ให้แก่ผู้​เกี่ยวข้อง​ และปิดกิจกรรม
———————-

(Visited 1 times, 1 visits today)