ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
_________________________
วันที่ 2 เมษายน 2562
ว่าที่ ร.ต.จักพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาล 80 พรรษา ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ฯ และริมถนน 304 กบินทร์บุรี – ฉะเชิงเทรา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)