ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมถ่ายสารคดี สำนักงาน กปร.

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมถ่ายสารคดี สำนักงาน กปร.
_________________________
วันที่ 31 มีนาคม 2562
ว่าที่ ร.ต.จักพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พร้อมทีมงาน และครูวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมการถ่ายทำสารคดี สำนักงาน กปร. ในส่วนของการสาธิต การส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ “ ทำไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเมื่อมีมากก็ขายเป็นรายได้เสริม ”
เป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดให้มีการสาธิตและฝึกหัดเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ประชาชนนำหญ้าแฝกมาสานเป็นตะกร้า หมวก และเครื่องใช้อื่น ๆ ได้อีกมากมาย
โดยการถ่ายทำในวันนี้ ส่วนงานพัฒนาชุมชนฯ ได้นำเสนอขั้นตอนการทำพานพุ่มโดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานพิธีต่างๆ และประชาชนสามารถมาเรียนรู้เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่า เป็นทางเลือกในทำเป็นอาชีพเสริมของประชาชนที่สนใจต่อไป
………………………………………

(Visited 1 times, 1 visits today)