ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ….

คกก.ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน สามารถดาวน์โหลดไปศึกษารายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาด้านล่างได้เลยค่ะ

ร่างพรบ.สถาบันการเงินประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)