พช.(สำนักทุนฯ) เดินหน้าลุยต่อ!!! ปลุกพลังเสริมแกร่ง ศูนย์สาธิตการตลาด 350 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 2

 

🌼🌼🌼🌼สทอ.WOW🌼🌼🌼🌼

➡️วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการในการบริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 4 รุ่น โดยในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ จำนวน 199 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

(Visited 1 times, 1 visits today)