หาข้อสรุปรูปแบบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงาน OTOP City 2018

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมสมอง หาข้อสรุปรูปแบบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู  ในงาน OTOP City 2018 ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์  1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนปรับเกณฑ์การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนการจัดตั้งขึ้น

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)