พช.ยกทัพ!!! ปลุกพลังเสริมแกร่ง ศูนย์สาธิตการตลาด 350 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และนายพนม สิงห์สาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการในการบริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 4 รุ่น โดยในรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ขอนแก่น เลย หนองคาย และกาฬสินธุ์ จำนวน 175 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ผู้แทนจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผู้แทนจากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) และนิติกรกรมการพัฒนาชุมชน มาบรรยายให้ความรู้เพิ่มศักยภาพแก่คณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงายศูนย์สาธิตการตลาดต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)