โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธาน โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย นายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ(นบร.)รุ่นที่7 (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม) และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)รุ่นที่7 (นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและระหว่างรุ่น โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 99 คน จากนั้นได้มีโอกาสเดินชมนิทรรศการภายในงานนี้ด้วย

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)