ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย นายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กง.พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และติดตามงานยุทธศาสตร์กรมฯ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)