การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อร่วมกันวิพากษ์ และจัดทำคู่มือแนวทางศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและแบบประเมินผลการจัดระดับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย 42 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนหรือผู้แทน /เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ/คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ ทีเคพาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)