พช. ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล

วันที่ 14 กันยายน 2561
นายอภิชาติ โตดิลกเวชซ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี โครงการจัดการปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน : ชุมชนบ้านโป่ง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในโอกาสนี้ นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นางสาว กนกวรรณ สัมมาขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะผู้บริหาร/ข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนร่วมในพิธีร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พช. ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล

 

(Visited 1 times, 1 visits today)