โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้ ณ โรงแรม Asia Airport Hotel

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการจังหวัด/อำเภอ จำนวน 18 คน คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 18 คน (คัดเลือกเขตตรวจราชการละ 1 คน ) เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จำนวน 7 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับเทคนิคการทำงาน เทคนิคการแก้ไขปัญหา เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานโดยการจัดความรู้ให้เป็นระบบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ 2561 ณโรงแรม Asia Airport Hotel ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)