สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รณรงค์การจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด Big Cleaning Day และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัน “Clean Fin เสพติดความสะอาด” ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

(Visited 1 times, 1 visits today)