ประชาสัมพันธ์งานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนี้
สำหรับการประชาสัมพันธ์
งาน ภาพรวมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


(Visited 1 times, 1 visits today)