ตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ความละเอียด 1024 x 1024 
สำหรับใช้งาน 

(Visited 1 times, 1 visits today)