ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้ นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
พร้อมด้วย นส.สุกานดา แสงวงษ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)