การติดตามประเมินผลสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2560 นายอานนท์ บุญชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมคณะร่วมติดตาม สนับสนุน ประเมินผลสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านดอนตะโหนด หมู่ที่ 7 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

(Visited 11 times, 1 visits today)