"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายทรงพล วิชััยขัทคะ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน สทอ. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช [...]

24 เมษายน 2562 / 14:18 น.