"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายธงชัย บุตรนุชิต

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รณรงค์การจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด Big Cleaning Day และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัน “Clean Fin เสพติดความสะอาด” ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

[...]

20 เมษายน 2561 / 14:05 น.