"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายทรงพล วิชััยขัทคะ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทอ. จัดทีมลุยจังหวัดอุดรธานี!!! ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. และงานกองทุนชุมชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยก [...]

21 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:00 น.