"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายทรงพล วิชััยขัทคะ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช [...]

22 มิถุนายน 2562 / 08:44 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนงานพช. ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ออกบูทแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกจากงานศิลปาชีพ ในงานมหกรรมเครือข่ายคนรักแฝก 17 – 20 มิ.ย. 62 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กทม.

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช [...]

21 มิถุนายน 2562 / 09:49 น.