"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายทรงพล วิชััยขัทคะ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

!!! รองอธิบดีฯ พช. เป็นประธานเปิดงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด รุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น !!!

➡️วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต จันทร [...]

29 พฤศจิกายน 2561 / 11:49 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.(สำนักทุนฯ) เดินหน้าลุยต่อ!!! ปลุกพลังเสริมแกร่ง ศูนย์สาธิตการตลาด 350 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 2

  🌼🌼🌼🌼สทอ.WOW🌼🌼🌼🌼 ➡️วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา [...]

22 พฤศจิกายน 2561 / 16:53 น.